Muddring och Sjötransport

Alla typer av muddringsarbeten utförs med vårt eget mudderverk som består av pråm med en 21 tons grävmaskin och massapråm för transport av muddermassor. Vi erbjuder även muddring från land med långbomsgrävmaskin.  

Vi har en amfibie-grävmaskin som är speciellt anpassad för jobb i våt- och sumpmarker, extremt mjuk terräng eller flytande på vatten. Den är helt självgående i vatten och kan praktiskt taget nå alla områden. Muddring, våtmarksrestaurering, underhåll av stränder, älv- och åmynningar är några av de arbeten som vår amfibiegrävare är speciellt anpassad för.

Kontaktuppgifter

Bröderna Nygård Ab
FO-nummer: 0880456-4
Seiplaxvägen 132, 66800 Oravais
Tel: 0400 344 665 / 0400 561 082
E-post: info@brnygard.com

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

Kontaktuppgifter

Bröderna Nygård Ab
FO-nummer: 0880456-4
Seiplaxvägen 132, 66800 Oravais
Tel: 0400 344 665 / 0400 561 082
E-post: info@brnygard.com

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

© Copyright Bröderna Nygård Ab 2021